live casino online

ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพกับหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพกับหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 มีนาคม 2567       82       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันก่อนได้รับโอกาสไปบรรยายให้กับบริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด ในหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพกับหลักคิดและเครื่องมือ PDCA ให้กับกลุ่มพนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายต่างๆจำนวน 30 ท่าน
ผมเดินแกนของหลักสูตรวันนี้ด้วยเทคนิค Why - What - How ประมาณนี้ครับ

Why : ทำไมต้องใช้ PDCA ?
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายหลักของทุกองค์กร หลัก PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หลักการนี้ช่วยให้องค์กรสามารถระบุปัญหา, ทดสอบการแก้ไข, ตรวจสอบผลลัพธ์, และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิผล
#What:PDCA คืออะไร?
PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก:
1. Plan (วางแผน) กำหนดเป้าหมายและแผนการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ไข
2. Do (ดำเนินการ) นำแผนการที่วางไว้มาปฏิบัติ โดยเริ่มจากการทดลองในขอบเขตจำกัดเพื่อลดความเสี่ยง
3. Check (ตรวจสอบ) ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการดำเนินการ เทียบเคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อดูว่าได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่
4. Act (ปรับปรุง) ทำการปรับปรุงบนฐานข้อมูลและข้อพบพานที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง#How:วิธีการใช้ PDCA
การนำ PDCA ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานจำเป็นต้องมีการวางแผนและการดำเนินการที่เป็นขั้นตอน ดังนี้:
1. วางแผนอย่างรอบคอบ เริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาอย่างชัดเจนและการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา
2. ดำเนินการทดสอบ นำแผนการที่วางไว้มาทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง แต่อาจเริ่มจากขอบเขตเล็กๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยง
3. ตรวจสอบผลลัพธ์ ใช้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบว่าผลลัพธ์นั้นตรงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
4. ปรับปรุงและมาตรฐาน จากผลลัพธ์และข้อมูลที่ได้รับ ทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานและนำผลการปรับปรุงนั้นมาเป็นมาตรฐานใหม่

การใช้หลัก PDCA ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว


 
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777