live casino online

หน้าแรก / Blended learning / การออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model)

การออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร
(6 Step Learning Model)

Blended Learning

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

  รับชม
หัวข้อ Micro Learning Classroom Clinic & Group Coaching 1:1 Coaching & Mentor Project Presentation Follow Up
จุดประสงค์ Self-Learning
การปรับพื้นฐาน
การทบทวนเนื้อหา
การเชื่อมโยงเนื้อหากับกิจกรรมต่างๆ
การสร้างกรอบความคิดใหม่
การขอคำปรึกษา
การเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
การขอคำปรึกษาส่วนบุคคล นำเสนอผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม การสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
กระบวนการเรียนรู้ เรียนด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP) Adult learning
Active learning
Group Coaching
Show & Share
การโค้ชที่ประเด็นสำคัญของบุคคล การได้รับ Feedback เพิ่มเติม การปฏิบัติจริงตามที่ตั้งใจ
ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ออกแบบเวลาเรียนรู้ได้เอง
การตระหนักรู้
การนำไปสู่การปฏิบัติใหม่
การได้คำแนะนำเพิ่มเติม
การต่อยอดสิงที่ปฏิบัติ
การได้อยู่กับพื้นที่ปลอดภัย การปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ ความรู้เบื้องต้น
การได้แนวความคิดบางอย่าง
การเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์
Growth Mindset
New Action
Project Assignment
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนาตัวเอง
การเจาะลึกประเด็นส่วนตัวที่ตั้งใจพัฒนาเพิ่มเติม การนำโครงการสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง การพัฒนาตัวเองและสร้างผลลัพธ์ด้วยตัวเองจริงๆ

การฝึกอบรมตามรูปแบบ (70:20:10 LEARNING MODEL)

ประโยชน์สำหรับผู้เรียน และองค์กร
เลือกเรียนตามความสนใจบน Competency ที่องค์กรต้องการได้
เนื้อหาและรูปแบบการเรียนแบบผู้ใหญ่ Adult Learning
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เตรียมความรู้ก่อนการเข้าคลาสเพื่อให้มีเวลาในการฝึกทักษะใน Classroom ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ

70% Learning by Experience
Project Assignment
Daily Operation

20% Learning by Other
Group Coaching
Clinic & Followup
One on One Coaching
Peer Coaching

10% Learning by Course
Course Online
Pre-Post Test
In-House Training / Virtual Classroom
VDO After Action Reivew (AAR)
Tip & Trick

หลักการที่ใช้ในการฝึกอบรมของสถาบัน

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

การดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

สรุปแนวความคิดของ 6 Step Learning Model

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777