live casino online

Training Program Roadmap

รับออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากร ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล หรือ พัฒนาแบบ Cascade ให้ Align กันทั้งองค์กร ตลอดจน วัดผลการอบรม มีจำนวนหลักสูตรให้เลือก กว่า 1,000 หลักสูตร

VDO การสร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร (Training Road Map)

บทเรียนที่ 1 : Preview การสร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร Training Road Map

เนื้อหาบทเรียน (30-40 นาที)

live casino onlineLiên kết đăng nhập

 การออกแบบ "โปรแกรมพัฒนาบุคลากร" สำหรับองค์กรที่ "ใช่"
รูปแบบโปรแกรมต่างๆ มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและจุดประสงค์ขององค์กร การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 การนำเสนอ "โปรแกรมพัฒนาการฝึกอบรม ให้โดนใจผู้บริหาร" ควรเป็นอย่างไร
โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง คาดหวังจากการฝึกอบรมมีความหลากหลาย ตามลักษณะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากรที่ต้องการพัฒนา ทำให้การพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้อง เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 ทำไมต้องจัดทำ "โปรแกรมพัฒนาบุคลากร" ให้ได้มาตราฐาน
การนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีความชัดเจน มีรายละเอียดของเนื้อหา และรูปแบบดำเนินการที่คาดหวัง มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ทำให้การนำเสนอขออนุมัติแผนการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777