live casino online

>>>>

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

หน้าแรก / เสียงตอบรับผู้เข้าอบรม

หลักสูตร Proactive Recruitment & Selection and Organization Branding

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 4 ตุลาคม 2566

หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 4 ตุลาคม 2566

หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

โดย รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
Update : 4 ตุลาคม 2566

หลักสูตร ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 4 ตุลาคม 2566

หลักสูตร Proactive Working Mindset

โดย ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
Update : 17 มกราคม 2563

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 30 เมษายน 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ รุ่น2

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 22 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 18 มีนาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 13 ธันวาคม 2561

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Leadership for Motivation

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Update : 1 สิงหาคม 2561

หลักสูตร Positive Thinking

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร การโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก

โดย อาจารย์-empty
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก

โดย อาจารย์-empty
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร PROFESSIONAL SALES MANAGER

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร SALES MANAGER

โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Update : 1 กรกฎาคม 2561

คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPILeadershipTeamworkทัศนคติเชิงบวกนักขายLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777