live casino online

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ตัวอย่างผลงานฝึกอบรมหน้าที่   [ 2 ]

เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด

พนักงานขายสาขาส่วนใหญ่ พบปัญหาการได้รับโอกาสในการเสนอขายกับลูกค้าน้อยลง เนื่องจากลูกค้ามีช่องทางในการใช้บริการทางออนไลน์มากขึ้น ช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดลูกค้าเป็นเพียงเวลาสั้นๆ ที่ลูกค้าเข้ามาชมและสัมผัสสินค้าการให้หลักการการส่องกระจก ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง ยอมรับบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย เปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก หาทางเลือก วิธีการที่เหมาะสม เพื่อทำให้เป้าหมายของตัวเองสำเร็จผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเซลล์ขายรถมืออาชีพ มีความถนัดในการเสนอขาย เชื่อมั่นในตัวเอง และมองว่าการที่ลูกค้าเข้าสาขาน้อยลง ทำให้ยอดขายลดลงเมื่อมีการเรียนรู้จนจบคลาส ผู้เรียน Feedback ว่า การฟังลูกค้า การเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น การเสนอขายลูกค้าให้ตรงกับคุณลักษณะของลูกค้า เป็นสิ่งที่จำเป็น เขาสามารถนำไปฝึกฝนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองได้ ผู้เรียนสนใจที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของ TikTok, youtube และการทำ content เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น

  24 พ.ย. 2566    148

เทคนิคการขายและบริการสำหรับกลุ่ม PC

การสอน เทคนิคการเป็น PC มืออาชีพ ทำให้ได้พบกับนักขายอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผสมผสานทั้งการบริการ การให้ความรู้คำแนะนำในสินค้า และชักจูงให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ เพื่อตัดสินใจซื้อมีการเรียนรู้ตั้งแต่บุคลิกภาพ มารยาท หัวใจบริการ การให้บริการโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer centric) การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ การเจราจาต่อรอง การปิดการขายอย่างเหนือชั้น เป็นต้นผู้เรียน Feedback ว่าเป็นการเรียนรู้ที่สนุก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งการที่ผู้เรียนทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ได้รับมุมมอง แนวคิดดีๆ จากเพื่อนๆ มากมาย มีความสุขที่ได้ยินแบบนั้น เพราะการเรียนรู้วันนี้ ใช้หลักการให้ผู้เรียนคุยกัน แลกเปลี่ยนกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และทุกคำตอบเป็นคำตอบของผู้เรียนเอง ไม่ได้ตัดสินว่าถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ผู้เรียนรู้สึกมีอิสระในการเรียนรู้มากขึ้น วิทยากรเป็นเพียง Falitator คอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

  21 พ.ย. 2566    146

การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

บรรยากาศอบรม Public Course วันนี้ กับหลักสูตร การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล วันที่อบรม 10 พฤศจิกายน 2566โดย อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์คลาส Public เป็นคลาสที่น่าสนใจ เพราะผู้เรียนมาจากหลากหลายบริษัท มีความต่างทางด้านวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการปฏิบัติงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กร และส่งผลดีต่อการเรียนรู้การใช้ story telling และกรณีศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่มักนำมาใช้ในการสอนแบบ public เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้เรียน ใช้เป็น guideline ในการประยุกต์ใช้ในเนื้อหาต่างๆ ทั้งหลักการ เทคนิค กระบวนการ รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อทดลองใช้กับสถานการณ์จริงของแต่ละคน และเป็นการฝึกฝนในคลาส ที่จะสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้วันนี้เป็นอีกคลาสที่รู้สึกดี และผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ครับ

  10 พ.ย. 2566    186

สร้างจิตสำนึกคุณภาพ ( Quality mindset Awareness )

อิ่มเอิบใจทุกครั้งที่ได้บรรยายหลักสูตร Quality Mindset Awareness ครับเป็นอีกครั้งที่ได้รับฟีดแบ๊คจากผู้เรียนว่าการเรียนหลักสูตร”จิตสำนึกคุณภาพ“ไม่ได้น่าเบื่อหรือเครียดอย่างที่คาดคิดไว้ทีแรกพอกลับมานั่งถอดบทเรียนการสอนของตัวเองว่ากระบวนการสอนอะไรของเราที่ทำให้เขาได้ผลลัพธ์คือ สนุก - ฉุกคิด - นำไปใช้”ลองถอดออกมาได้ 4 ข้อดังนี้1.การเกริ่นกับผู้เรียนตั้งแต่แรกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอน แต่มาชวนคิดและทำให้พวกเขามองเห็นตัวเอง เพราะผมเชื่อว่า “สอนให้คนมีจิตสำนึกนั้นไม่ง่าย ผมจึงทำได้แค่เป็นกระจกให้ทุกคนมองเห็นระดับจิตสำนึกของตัวเอง2.ความที่การใช้กิจกรรมหรืออุปกรณ์ไม่ใช่จุดแข็งของผม ทางเดียวที่จะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ได้จึงต้องเกิดจากตัวผู้สอนเอง ซึ่งจุดแข็งของผมคือ ”การตั้งคำถาม - การฟัง - การเล่าเรื่อง“ ซึ่งจากหลายคลาสก็ทำให้ตัวเองเชื่อมั่นว่าสามอย่างนี้ก็ทำให้คนเรียนสนุกกับการเรียนรู้ได้เช่นกัน3.เทคนิคหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการมีจิตสำนึกได้คือ การเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับงานของเขาด้วย Story telling แล้วใช้การ Coaching ให้เขามองเห็นและเข้าใจตัวเอง 4.แม้จะมีช่วงบรรยากาศความสนุก แต่ผมยังเชื่อว่า “บรรยากาศความเงียบที่เขาได้อยู่กับตัวเอง” โดยไม่มีปัจจัยแวดล้อมมารบกวนหรือเบี่ยงเบนความสนใจ คือ สภาวะที่คนจะตระหนักรู้ได้มากที่สุด การใช้คำถามแบบ Challenging ที่เหมือนไปท้าทายกับความเชื่อเดิมของเขาแล้วพากลับมาอยู่กับการคิดเชิงเหตุผลโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เขากำลังเรียนรู้ ทำให้เขาได้คิดในมุมที่อาจจะมองข้ามไปหรือหลุมพรางความคิดที่เขามี ก็จะช่วยให้เขาคิดถึงการเปลี่ยนแปลงได้เองใดใดแล้วฟีดแบ๊คหนึ่งจากผู้เรียนที่ผมประทับใจและเซอร์ไพรส์มากๆคือ “การเล่าเรื่อง” เพราะคิดว่าตัวเองเล่าเรื่องไม่ค่อยน่าสนุก แต่จากวันนี้คงต้องกลับมามองตัวเองในมุมใหม่ โดยเฉพาะเรื่อง Buttearfly Effect (ผีเสื้อกะพือปีก) ที่มีหลายคนชอบมากและมันทำให้เขาได้มองเห็นตัวเองว่า “บางครั้งแค่จุดเล็กน้อยในงานที่เขามองข้ามหรือคิดว่าไม่เป็นไร แต่กลับส่งผลเสียตามมามากมายอย่างที่ไม่คาดคิดได้”

  6 พ.ย. 2566    222

สร้างจิตสำนึกคุณภาพ (Quality mindset Awareness)

เมื่อวันก่อนมีโอกาสไปบรรยายหลักสูตร สร้างจิตสำนึกคุณภาพ( Quality mindset Awareness ) ให้กับองค์กรที่ผลิตชุดกราวด์สำหรับแพทย์เป็นคลาสที่ผมประทับใจมากที่สุดคลาสหนึ่งของปีนี้เนื่องจากผมได้ใช้บทบาทโค้ชเกือบจะทั้งวันต้องขอบคุณผู้เรียนมากๆที่ไม่โกรธ ไม่โมโห ไม่หงุดหงิดกับคำถามที่ถูกผมถามแม้หลายๆคำถามดูเหมือนจะกวนหรือจี้จุดเขา และการที่เขาอบรมเครื่องมือเกี่ยวกับคุณภาพกันมาเยอะ ใช้อยู่เป็นประจำ รู้จักทุกเครื่องมือที่ถามไป ก็ทำให้ผมมาโฟกันกับการสร้าง mindset ได้มากขึ้นตัวอย่างบทสนทนาเชิงถาม-ตอบ เช่นโค้ช : ถ้าผลิตเยอะขึ้นแล้วมีของเสีย ทำไมเราไม่ผลิตน้อยลง ?ผู้เรียน : ลูกค้าออเดอร์เข้ามาจำนวนมาก โค้ช : ถ้าเช่นนั้นเหตุใดเราไม่แจ้งลูกค้าตอนรับออเดอร์ว่า ถ้าออเดอร์เยอะ อาจจะมีสินค้าที่เป็น NG ปนอยู่ด้วย ?ผู้เรียน : ……………….. (อยู่ในอาการแกล้งตาย)โชคดีที่วิทยากรในฐานะโค้ชทำ Rapport กับผู้เรียนมากพอที่จะคุ้นเคยและเข้ากันได้ รวมถึงการ Set Groud rule ของการสอนก็ช่วยให้เขาเข้าใจและยอมรับรูปแบบแนวทางนี้ดังนั้นการเงียบกับคำถามของวิทยากรในฐานะโค้ชก็สะท้อนว่าเขากำลังฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ผมจึงใช้การเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นที่มาของความคิดเขาและเสริมเทคนิคด้วยบทบาทที่ปรึกษาทันทีโดยกรอบความคิดของผู้ปฏิบัติงานมักมีความเชื่อว่า ถ้า Productivity เพิ่ม … Quality ก็จะลดลง หรือเวลาน้อย คุณภาพก็อาจจะไม่ได้แต่ความเชื่อนี้ตั้งอยู่บนกรอบความคิดคือ การทำแบบเดิมผมมักจะชวนผู้เรียนคิดเรื่องการตั้งสมการเวลาเรามีข้อจำกัดหรืออุปสรรคเยอะ โดยใช้การตั้งคำถามแบบโค้ช เช่น- ถ้าผลิตมากขึ้นแต่ยังได้คุณภาพและลูกค้าพึงพอใจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องใด / ทรัพยากรใด ?- เวลามีจำกัดแต่คนยังทำงานแบบเดิมคิดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อสินค้าและลูกค้า ?- เราจะทำอย่างไรให้ส่งสินค้าได้ทันและลูกค้าได้ของที่มีคุณภาพ ?จากคำถามที่ชวนเขาคิดจะเห็นว่ามีคำว่า ลูกค้า อยู่ในโจทย์เสมอเพราะที่องค์กรนี้ให้ความสำคัญกับคำว่า Customer Centric และผู้บริหารเน้นย้ำอยู่เสมอผมเลยแปลความคำว่า Customer Centric คือ การที่เรามีลูกค้าอยู่ในทุกสมการของการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเลือกวัตถุดิบ วางแผน ตรวจสอบงาน ซ่อมเครื่อง ส่งสินค้า แก้ไขงานหากเรามีกรอบความคิดเช่นนี้ก็จะกลายเป็นจิตสำนึกคุณภาพที่เราฉุกคิดถึงทุกครั้งเวลาจะเกิดความคิดเชิงลบครับ

  24 ต.ค. 2566    247

การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)โดย อาจารย์ นันทชัย อินทรอักษรวันที่อบรม 17 ต.ค. 2566 บรรยากาศการอบรมวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลและความรู้มากมาย ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมและกระตือรือร้น สร้างสรรค์บรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ การฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและเน้นกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ประสบการณ์การเรียนสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นผู้เข้าร่วมจากแผนกต่างๆ มารวมตัวกัน โดยแต่ละคนนำความรู้และมุมมองเฉพาะตัวมานำเสนอ ทำให้การฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตครับ

  20 ต.ค. 2566    241

คิดและทำอย่างไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

สอนที่ระดับ Mindset การฝึกสอนด้วยแนว Training & Group Coaching ( T&GC ) มีหลายระดับตั้งแต่ระดับแรกคืออธิบายความหมาย (สอนตามเนื้อหา) และพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงระดับผู้เรียนเปลี่ยนความเชื่อใหม่ (Belief) ซึ่งจะส่งผลให้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเช่นกันเมื่อวานได้มีโอกาสไปสอนหลักสูตร KAIZEN ให้กับน้องๆวิศวกรของทาง บริษัท อีซูซุเทคนิคัล … ระหว่างสอนก็นึกถึง 7 Steps การพัฒนาการสอนของสถาบันเอนเทรนนิ่งขึ้นมาอีกครั้งจากช่วงปีแรกๆของการสอนหลักสูตรนี้ผมมักจะเน้นไปที่การอธิบายความหมาย เทคนิค หลักการ วิธีการใช้เครื่องมือ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ แต่สิ่งที่พบตอนช่วงทำเวิคช็อปและผู้เรียนได้แชร์ก็ตั้งคำถามกับตัวเองหลายข้อว่า เหตุใดผู้เรียนถึง….- พูดถึงแต่ปัญหาที่เขาคิดว่าแก้ไม่ได้ - พูดถึงแต่ข้อจำกัดที่ทำให้ปรับปรุงงานไม่ได้- พูดถึงแต่คนอื่นที่ควรเปลี่ยนแปลง- พูดถึงระบบงาน นโยบาย ที่เป็นเหมือนอุปสรรค- ตอบในสิ่งที่เขาทำประจำอยู่แล้วแต่ต้องขอบคุณอ.ปกรณ์ที่เป็นทั้งมาสเตอร์โค้ชและพี่เลี้ยงทีมวิทยากร T&GC ที่เรามักจะมี session ติวกันสม่ำเสมอและมีพื้นที่ให้พูดคุยแบบ 1 on 1 ได้ตลอดเวลาและผมก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ใน ”ลำดับขั้นการพัฒนาการสอน T&GC” และโดยเฉพาะ “กรอบความคิดและทักษะโค้ช” นั่นเองหลังจากนั้นผมก็เริ่มฟังได้ลึกขึ้น ได้ยิน Mindset ที่เป็น Value , strength , Fear , Need ของผู้เรียนเวลาที่เขาแชร์ในคลาส ทำให้ค่อยๆเข้าใจผู้เรียนในมุมของเรื่องที่สอนมากขึ้นเมื่อประยุกต์เข้ากับแก่นของแต่ละหลักสูตรทำให้การสอนในช่วงหลังๆผมสามารถหยิบแก่นนั้นมาผสมผสานกับหลักการโค้ช ทำให้ผู้เรียนเกิด Awareness กับตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการ- มองเห็นคุณค่าของตัวเองในงานนั้นๆ- เห็นประโยชน์ที่จะได้จากการนำไปใช้- เปลี่ยนมาโฟกัสที่เป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จแทนปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ- คิดหาวิธีการใหม่ๆ ไม่ยึดติดแนวทางเดิมๆผมเรียกวิธีการสอนแบบนี้ว่า การสอนที่ระดับ Mindset ครับ

  16 ต.ค. 2566    243

Meeting Facilitation Skill

  16 ต.ค. 2566    207

พัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศาและการพัฒนาทีมงาน

วันนี้กลับมาพบกับพี่ๆวิศวกรโครงการของบ.ซิโนไทย เป็นรุ่นที่ 2 แล้วในหัวข้อ พัฒนาความเป็นผู้นำ 360 องศาและการพัฒนาทีมงานการมาบรรยายที่นี่ทั้งสองครั้งมีความท้าทายสำหรับผมค่อนข้างมาก 1. บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 70คน ที่เป็นช่าง ไม่ค่อยพูด มีประสบการณ์สูง 2.บรรยายในวันที่ผู้เข้าอบรมผ่านค่ำคืนของการดื่มพอสมควรและอาการค้างต่อมาถึงวันนี้เนื่องจากผมไม่เชี่ยวชาญการใช้กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ขยับตัว ไม่มีดนตรี อุปกรณ์ ไม่ค่อยถนัดในการแจกของเพราะไม่แม่นจังหวะในการ build-up และไม่มีผู้ช่วยในคลาสผมเลยเลือกใช้จุดแข็งของตัวเองนั่นคือ Training & Group Coaching ผ่านจังหวะต่างๆในการเรียนรู้ตลอด 6 ชั่วโมง- เนื้อหาของเราแต่การเรียนรู้เป็นของเขา- เล่าเรื่องของเรา แต่เขาตระหนักได้เอง- ยกตัวอย่างของเรา แต่เขารู้สึกว่าคล้ายที่เขาเจอ- บอกเหมือนไม่บอก แต่เขาฉุกคิดได้เอง- คำถามเราให้เขาตอบตัวเอง - ไม่ได้โฟกัสคำตอบแต่โฟกัสที่มาของคำตอบขอบคุณฟีดแบ๊ควันนี้จากผู้เข้าอบรมรวมถึงผู้บริหารที่มานั่งสังเกตการณ์ที่ทำให้ผมเชื่อมั่นกับกระบวนการสอนที่เลือกใช้และให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แพ้กันครับเช่นเดิมเหมือนทุกครั้งที่ได้มีโอกาสบรรยายให้ธุรกิจก่อสร้าง …. นี่คือหกชั่วโมงที่เหมือนเรามาบอกเล่า ปรับทุกข์ เล่าสุขและอัพเดตชีวิตคนก่อสร้างกันครับ

  25 ก.ย. 2566    220

การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ 360 องศาและการพัฒนาทีมงาน

กลับมาบรรยายให้กับทางบริษัท ซิโน-ไทย ฯ อีกครั้ง แต่รอบนี้เป็นกลุ่มระดับวิศวกรโครงการ รุ่นที่1/3การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ 360 องศาและการพัฒนาทีมงาน คือหัวข้อหลักสูตรในวันนี้ย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่ยังบริหารโครงการเหมือนกลุ่มผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผมในขณะนั้นคือเรื่อง คนความ เก่งงาน และ เก่งจัดการ นั้นคือสิ่งที่ผู้บริหารโครงการมีอยู่ นั่นจึงทำให้เติบโตขึ้นมาได้ แต่การจะไปต่อจากนี้ต้องเพิ่มความเก่ง คน และเก่ง พัฒนา ให้มากขึ้นเนื่องเพราะเราจะทำงานผ่าน คน เป็นหลัก ความเป็นผู้นำจึงเป็นทั้งทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญ และจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคนในหลายๆมิติได้เช่น- ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องที่เกิดจากความไม่เข้าใจ ไม่รับฟังกันลงได้- ช่วยลดภาระ ความรับผิดชอบที่มีอยู่มากมายของหัวหน้า เพราะลูกน้องได้รับการพัฒนาความสามารถและความไว้วางใจจากหัวหน้า- มีผู้นำใหม่ๆเกิดขึ้นในทีมที่สามารถเป็นตัวตายตัวแทนเวลาที่หัวหน้าติดภารกิจได้- ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากผู้บริหารเพราะเชื่อมั่นในความสามารถของผู้นำ- สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดแรงกดดันจากการบังคับ สั่งการ สร้างรูปแบบการทำงานแบบแรงจูงใจเชิงบวก- ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากส่วนงานอื่นๆในยามที่ต้องการจากความไว้วางใจและการทำงานเป็นทีมมาบรรยายบริษัทก่อสร้าง-อสังหาฯ เหมือนได้กลับบ้านที่พูดภาษาเดียวกัน เข้าใจหัวอกเดียวกันโดยเฉพาะระดับวิศวกรโครงการและผู้จัดการโครงการที่น่าจะเริ่มต้นอาชีพนี้มาไล่ๆกันครับรอบพบกันต่ออีกสองรุ่นครับ

  19 ก.ย. 2566    193

ทักษะการบริหารโครงการ Project Management Skill

ทักษะการบริหารโครงการProject Management Skillโดยปกติแล้วผมจะบรรยายหลักสูตรนี้ให้กับผู้เรียนสองกลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กับ กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างกลุ่มที่เป็นรับเหมาก่อสร้างจะค่อนข้างมีความคุ้นเคยกับรูปแบบงานลักษณะโครงการอยู่แล้ว จะค่อนข้างเข้าใจธรรมชาติของงานโครงการ และปัญหาหลักๆของกลุ่มนี้จะอยู่ที่ข้อจำกัดด้านทรัพยากร 5M ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจก่อสร้างซึ่งกลุ่มนี้จะคุ้นเคยกับการทำงานแบบ Routine หรือ Day to Day มากกว่า แต่เนื่องด้วยความไม่แน่นอนทางธุรกิจและการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้พนักงานต้องมาทำงานในลักษณะ Project base ควบคู่กับงานประจำ ซึ่งงานที่เป็น Project ส่วนมากจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ Project อาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก ใช้เวลาไม่นานมาก หนึ่งคนจึงอาจจะต้องรับผิดชอบหลาย Project และความที่ Project จะประกอบไปด้วยคนจากหลายฝ่ายหลายฟังก์ชั่นมาทำงานร่วมกัน ปัญหาของพนักงานกลุ่มนี้จึงมักจะเกี่ยวข้องการ #การประสานงาน #การสื่อสาร รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับ #การจัดลำดับความสำคัญ เนื่องเพราะทุกอย่างมักจะเข้ามาพร้อมๆกัน หรือ Project timeframe มักจะ overlap กัน ซึ่งผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทหลัง หัวข้อหลักของวันนี้จึงมุ่งเน้นที่ทักษะต่างๆเกี่ยวกับการจัดการงานและการสื่อสาร เช่น - ทักษะการวางแผน ( Master plan - Milestone - To do list )- การบริหารงานแบบเชิงรุก (Proactive Management)- ทักษะการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ( Priority Matrix )- ทักษะการประสานงานและการเจรจาต่อรอง - ภาวะความเป็นผู้นำ - ทัศนคติเชิงขวกและกรอบความคิดเชิงเติบโต- การคาดการณ์และจัดการคยามเสี่ยง- ทักษะการคิดอย่างมี Scenario แม้จะเป็น Virtual Classroom เนื่องจากผู้เข้าอบรมอยู่ทั้งตจว. และ ตปท. แต่ก็ยังให้ความร่วมมือในการทำ Group Workshop รวมถึง Show & Share กันเป็นอย่างดีครับ

  19 ก.ย. 2566    229

จิตสำนึกรับผิดชอบและการสื่อสารแบบ 360 องศา

จิตสำนึกรับผิดชอบและการสื่อสารแบบ 360 องศาคำสำคัญ (Keywords) ที่ผมมักจะหยิบมาชวนผู้เข้าอบรมคิดด้วยคำถามโค้ชคือ บทบาท ( Role & Responsibilty )- บทบาทในความคิดของคุณหมายถึงอะไร ?- บทบาทที่คุณได้รับอยู่คืออะไร ? กรอบความคิด ( Mindset )- คุณคิดอย่างไรกับบทบาทที่ได้รับนี้ ? คุณค่า ( Value )- คุณค่าของบทบาทนี้มีอะไรบ้าง ? ตัวตน ( Being )- บทบาทนี้สอดคล้องกับตัวตนของคุณอย่างไร ? หลายครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานไปโฟกัสที่อุปสรรค ข้อจำกัดแล้วเกิดความรู้สึกเชิงลบจนเผลอลืมบทบาทที่ได้รับไป(ชั่วคราว) จนส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้รับ เช่น- ต้องรีบส่งเอกสารแต่เวลาจำกัดจนลืมตรวจความครบถ้วน- อุปกรณ์ไม่พร้อมเลยหยุดปฏิบติงานเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรต่อ- หัวหน้าชอบถามเยอะเลยเก็บปัญหา ไม่อยากไปขอคำปรึกษา ผมใช้ Story Telling เรื่อง Butterfly Effect เพื่อชวนให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ถึงผลกระทบในวงกว้างที่อาจเกิดจากความเผลอเพียงเล็กน้อยของเรา เช่น งานในแผนกครัว แม่ครัวไม่ล้างมือ-> เชื้อโรคติดลงไปในอาหาร->คนทานเกิดท้องเสีย->คนทานไปส่งเอกสารไม่ได้->เอกสารไม่ถึงลูกค้า->ลูกค้าไม่มีข้อมูลตัดสินใจ->พลาดการประมูลงานสำคัญ->เสียรายได้ก้อนใหญ่ บางครั้งคุณค่าของการล้างมืออาจไม่ได้อยู่แค่มือเราสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่อาจมี Butterfly effects ออกไปมหาศาลโดยที่ไม่คาดคิด การตระหนักรู้ถึงการทำงานตามมาตรฐาน การแก้ปัญหาให้ลุล่วง การสื่อสารให้มีประสิทธิผล การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น คือกรอบความความคิดพื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบครับ

  21 ส.ค. 2566    195

โปรแกรมพัฒนากลุ่มผู้จัดการทั่วไป 5 Day

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้จัดการทั่วไปแบบบูรณการจำนวน 5 วันถูกออกแบบสำหรับพัฒนากลุ่มผู้จัดการทำดูแลงานด้านสนับสนุนโครงการก่อสร้างซึ่งมีทั้งฝ่ายจัดซื้อ คุณภาพ การเงิน-บัญชี คลังและขนส่ง HR ควบคุมต้นทุนกลุ่มนี้จะทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารค่อนข้างมาก ตัวเลข ข้อมูลจึงค่อนข้างมีความสำคัญสำหรับการตัดสินใจต่างๆในเชิงธุรกิจการออกแบบโปรแกรมนี้อยู่บนกรอบที่ผู้บริหารคาดหวังคือ 3P : Profit - Process - Peopleรูปแบบโปรแกรมจึงมี 5 ส่วนคล้ายกับกลุ่มผู้จัดการโครงการคือ 1. Self Learning ด้วย VDO online เพื่อปรับพื้นฐาน2. Classroom Workshop เพื่อฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ3. Clinic session สำหรับนำเสนอโครงการปรับปรุงงาน4. Project Presentation เพื่อนำเสนอเรื่องที่จะพัฒนา5. Follow Up ติดตามผลลัพธ์ของโครงการที่ลงมือทำวันนี้เป็นวันที่สองของช่วง Classroom Workshop ซึ่งเป็นส่วนเนื้อหาการบริหารงานเชิงรุก ( Proactive Management ) ครับ

  21 ส.ค. 2566    241

เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง โรงงานเฟอร์เธอร์ กาญจนบุรี 8 ส.ค. 66 ภาพรวมบรรยากาศการฝึกอบรมวันนี้เต็มไปด้วยสาระและความรู้ บวกกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะเหมือนเช่นทุกครั้ง การเรียนที่ดีต้องไม่เครียดจนเกินไป เป็นการเรียนที่เน้นการเรียนแบบปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรมมีหลากหลายแผนก ความรู้ของแต่ละท่านที่ต่างกัน จึงต้องค่อยๆ ฝึกทำไปเรื่อยๆ ครับ หลังจากได้ผ่านการฝึกอบรมผู้เรียนเข้าใจภาพรวมในการใช้ Excel เครื่องมือและFunction ต่างๆ ได้มากขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาฝีมือไปได้อีกขั้น นำไปพัฒนาเข้ากับงานที่ทำได้ครับ

  21 ส.ค. 2566    212

การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์ได้ไปบรรยายอีกหนึ่งหมวดหลักสูตรที่ชอบ(นอกเหนือจากหมวด Thinking) นั่นก็คือหมวด Leadership & Coachองค์กรนี้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องโครงสร้างขององค์กรและกระบวนการทำงานใหม่ๆ มีการลด sizing มีการ rotate งาน มีการปรับรูปแบบงานใหม่เพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพจากที่กล่าวมาจึงกลายเป็นโจทย์ของระดับหัวหน้างานที่ต้องยกระดับการทำงานทั้งของตนเองรวมถึงทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆจึงเป็นความท้าทายของหัวหน้าที่จะต้องกำหนดทิศทางและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงพัฒนาความสามารถให้ทีมงานหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้หัวหน้ามีทักษะ 4 ด้านได้แก่การคิดเชิงกลยุทธ์วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ประเมินอุปสรรค ข้อจำกัดแล้วคิดทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจการนำเสนอความคิดให้ทีมงานเข้าใจออกแบบแนวทางการสื่อสารผ่านการนำเสนอด้วยข้อมูลทั้งรูปแบบการทำงานใหม่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบด้านต่างๆ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และการรับฟังความคิดเห็นของทีมงานที่อาจจะไม่เห็นด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มหรือจูงใจให้คล้อยตามการระดมสมองการเปิดโอกาสให้ทีมงานร่วมเสนอไอเดียผ่านการระดมสมองเพื่อทำให้เกิดโอกาสหรือรูปแบบการทำงานใหม่ รวมถึงทำให้ทีมงานได้มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพการใช้ทักษะและกรอบความคิดของโค้ชทำให้ทีมงานมองเห็นข้อดีของตัวเองซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกระตุ้นให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับหากเขาเปลี่ยนแปลงได้เป็นอีกคลาสที่มีทั้งเวิร์คช็อปและ role play เต็มที่ ช่วยให้ผู้เรียนได้ทั้งความสนุกจากการร่วมคิดร่วมพูด รวมถึงได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงขอบคุณผู้เข้าอบรมและทางลูกค้ามากครับ

  8 ส.ค. 2566    257

การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

วันนี้มาจัด Training & Workshop รุ่นที่ 2หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหาปีนี้เดินสายบรรยายหลักสูตร Analitical Thinking , กับ Problem Solving ให้กับองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายระดับ ทำให้ตกผลึกแก่นของหลักสูตรนี้ที่เป็น Mindset ในเชิงลึกทำให้ใช้เวลาในการชวนสร้างการตระหนักรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาสั้นลง แต่ผู้เรียนได้เห็นกรอบความคิดเดิมกับการจัดการปัญหาและมองเห็นเรื่องที่จะไปทำเพิ่มได้ทันทีด้วยการใช้ คำคู่- โฟกัส Outcome หรือ โฟกัส Event- เป็น..ปัญหา หรือ อุปสรรค- วิเคราะห์โดยใช้..ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเท็จจริง- Corrective (ทำให้ถูกต้อง) หรือ Preventive (ทำให้ไม่เกิดขึ้นอีก)การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องสร้างกรอบความคิด (Mindset) ควบคู่ไปกับการเสริมเทคนิคและเครื่องมือ (Methodology) ครับ

  8 ส.ค. 2566    202

การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์

เมื่อวานได้ไปบรรยายอีกหนึ่งหมวดหลักสูตรที่ชอบ(นอกเหนือจากหมวด Thinking) นั่นก็คือหมวด Leadership & Coach องค์กรนี้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องโครงสร้างขององค์กรและกระบวนการทำงานใหม่ๆ มีการลด sizing มีการ rotate งาน มีการปรับรูปแบบงานใหม่เพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพจากที่กล่าวมาจึงกลายเป็นโจทย์ของระดับหัวหน้างานที่ต้องยกระดับการทำงานทั้งของตนเองรวมถึงทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆจึงเป็นความท้าทายของหัวหน้าที่จะต้องกำหนดทิศทางและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงพัฒนาความสามารถให้ทีมงานหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้หัวหน้ามีทักษะ 4 ด้านได้แก่การคิดเชิงกลยุทธ์วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ประเมินอุปสรรค ข้อจำกัดแล้วคิดทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจการนำเสนอความคิดให้ทีมงานเข้าใจออกแบบแนวทางการสื่อสารผ่านการนำเสนอด้วยข้อมูลทั้งรูปแบบการทำงานใหม่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบด้านต่างๆ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และการรับฟังความคิดเห็นของทีมงานที่อาจจะไม่เห็นด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มหรือจูงใจให้คล้อยตามการระดมสมองการเปิดโอกาสให้ทีมงานร่วมเสนอไอเดียผ่านการระดมสมองเพื่อทำให้เกิดโอกาสหรือรูปแบบการทำงานใหม่ รวมถึงทำให้ทีมงานได้มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพการใช้ทักษะและกรอบความคิดของโค้ชทำให้ทีมงานมองเห็นข้อดีของตัวเองซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกระตุ้นให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับหากเขาเปลี่ยนแปลงได้เป็นอีกคลาสที่มีทั้งเวิร์คช็อปและ role play เต็มที่ ช่วยให้ผู้เรียนได้ทั้งความสนุกจากการร่วมคิดร่วมพูด รวมถึงได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงขอบคุณผู้เข้าอบรมและทางลูกค้ามากครับ

  27 ก.ค. 2566    371

การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

วันนี้มาจัด Training & Workshop รุ่นที่ 2 ปีนี้เดินสายบรรยายหลักสูตร Analitical Thinking , กับ Problem Solving ให้กับองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายระดับ ทำให้ตกผลึกแก่นของหลักสูตรนี้ที่เป็น Mindset ในเชิงลึกทำให้ใช้เวลาในการชวนสร้างการตระหนักรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาสั้นลง แต่ผู้เรียนได้เห็นกรอบความคิดเดิมกับการจัดการปัญหาและมองเห็นเรื่องที่จะไปทำเพิ่มได้ทันทีด้วยการใช้ “คำคู่”- โฟกัส Outcome หรือ โฟกัส Event- เป็น..ปัญหา หรือ อุปสรรค- วิเคราะห์โดยใช้..ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเท็จจริง- Corrective (ทำให้ถูกต้อง) หรือ Preventive (ทำให้ไม่เกิดขึ้นอีก)การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องสร้างกรอบความคิด(Mindset) ควบคู่ไปกับการเสริมเทคนิคและเครื่องมือ(Methodology) ครับ

  27 ก.ค. 2566    294

เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working) วันที่ 26/7/66บจก.เอสทีทีจีดีซี(ประเทศไทย)ภาพรวมบรรยากาศการฝึกอบรมวันนี้เต็มไปด้วยสาระและความรู้ บวกกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะเหมือนเช่นทุกครั้ง เพราะเป็นการเรียนที่เน้นการเรียนแบบปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่ม ผู้เข้าเรียนวันนี้เป็นกลุ่ม Sale ฝ่ายผลิต ธุรการ และฝ่ายกฎหมาย ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการนำความรู้ส่วนนี้ไปใช้ในการทำรายงาน สรุปรายงาน มีความตั้งใจในการใช้ VLOOKUP Pivot table/Chart เป็นพิเศษ ในระหว่างเรียนบรรยากาศเป็นด้วยความเป็นกันเอง มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพราะเป็นการที่เน้น Workshop ได้ทดลองปฏิบัติในทุกหัวข้อ ทำให้ผู้เรียนได้ทำจริงเกิดการเรียนรู้จากลงมือทำและแก้ไขความผิดพลาดขณะเรียน หลังจากได้ผ่านการฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านมีความรู้ สามารถดึงข้อมูลได้ มีวิธีและเทคนิคการนำข้อมูลจำนวนมาออกมาทำเป็นรายงานได้

  27 ก.ค. 2566    310

เทคนิคในการบริหารงานอะไหล่ ให้มีประสิทธิภาพ

รายงานการฝึกอบรม : การบริหารสินค้าคงคลัง ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัดวันที่ 14 กรกฎาคม 2566หัวข้อปัญหาในเบื้องต้นปริมาณอะไหล่ ในคลัง มีมาก ไม่เป็นระบบ คาดว่ามีความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ หัวข้อการบรรยาย ความสำคัญของงานบริหารสินค้าคงคลัง - ความเข้าใจในการบริหารงาน - ประเภทของสินค้าที่ทำการจัดเก็บบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ - เป้าหมายในการดำเนินงาน - แนวทางในการดำเนินงานการดำเนินการจัด Classificationการตรวจนับสินค้าคงคลังการวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารสินค้าคงคลัง - KPIs ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลรายงานการบริหารสินค้าคงคลัง ผลที่ได้รับการบรรยายครบถ้วนทุกประเด็น ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ต้องทำมากยิ่งขึ้น สังเกตจาก ความสนใจ ความตั้งใจ และตอบคำถามในขณะเรียน รวมทั้ง ขอปรึกษาปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่ควรจะเป็น ผลจากการทดสอบ Post test ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีกิจกรรมให้ทำ Workshop การค้นหาปัญหาที่แท้จริง ที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้รับความร่วมมือในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้น มีปัญหาในระบบในการทำ Pre – test สามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อย สถานที่อบรม เป็นห้องอบรมใหม่ ใช้เป็นครั้งแรก มีความพร้อมดี แต่มีติดขัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์บ้างเล็กน้อย หัวข้อแนะนำในการ จัดฝึกอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป 1. การทำงานเป็นทีม2. การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจ3. การพัฒนาภาวะผู้นำ

  24 ก.ค. 2566    352

Cross Cultural Integration Workshop

Cross Cultural Integration Workshopบมจ.ลิกซิล(ประเทศไทย) วันที่ 21/7/66 - กำหนดทิศทางและรูปแบบการเรียนรู้ เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจตนเอง ทำงานกับตนเอง และเน้นการทำงานร่วมกัน ศึกษาและเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างในการสื่อสารของแต่ละบุคคล- แนะนำถึงหลักสำคัญชองการสื่อสาร ส่วนที่สำคัญและมีผลกับการสื่อสารมากที่สุดคือ ท่าทาง รองลงมาคือน้ำเสียง และลำดับท้ายสุดก็คือคำพูด- สอนทฤษฎีเกี่ยวกับ Circle of control, Influence, and concern เพื่อทำความเข้าใจถึงเป้าหมายของการสื่อสาร- แนะนำแนวคิดซาเทียร์คือ หารูปแบบที่ทำให้แต่ละคนพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิธีการเห็นตัวเอง เข้าใจ และอธิบายตัวเองได้อย่างชัดแจ้ง เข้าใจว่า สิ่งที่แสดงออก ใช่สิ่งที่อยู่ในใจจริงๆ หรือไม่ เริ่มต้นทำความเข้าใจด้วยแนวคิดซาเทียร์ ด้วยอุปมาว่าพฤติกรรมที่แสดงออก เป็นเพียง ยอดของภูเขาน้ำแข็ง- อธิบาย Coping Stance : กลไกป้องกันตัวเอง หรือรูปแบบพฤติกรรมที่มักแสดงเมื่อเจอกับปัญหา ต้องเผชิญกับความเครียดกลไกป้องกันตัวและวิธีการจัดการปัญหาของแต่ละคน โดยอธิบายผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเอง(self), คนอื่น (other) และบริบท (context)- กิจกรรม Workshop I การเชื่อมโยงเป้าหมายการสื่อสาร เพื่อหา Resolution และความเหมือนในความแตกต่าง และบรรยายถึงความเชื่อมโยงกับตนเอง เพื่อให้เข้าถึงใต้ภูเขาน้ำแข็ง ผ่านโค้ชชิ่งการ์ด โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างแชร์ไอเดียในหลากหลายรูปแบบซึ่งล้วนน่าสนใจถึงความเชื่อมโยงไม่ว่าจะในตัวตนเองในปัจจุบันหรือในจินตนาการ และภาพขององค์กรในฝันที่อยากไปให้ถึง- กิจกรรม Workshop II Mind Process ทำความเข้าใจกระบวนการคิดที่มีผลต่อการสื่อสาร โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมแชร์กันในทีมในหัวข้ออาหารที่ชอบ และสังเกต เรียนรู้กระบวนการคิด ดูความเชื่อมโยงของเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจำ ทำความเข้าใจรูปแบบความคิดและการตระหนักรู้ ทีมหนึ่งได้พูดคุยกันถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่อยากทานนั่นคืออาหารที่คุณแม่เคยทำให้ทานบ่อยๆ ซึ่งนำรอยยิ้มและความสุขมาสู่ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง และเชื่อมโยงถึงการพัฒนาการสื่อสารที่จะนำไปปรับใช้ได้- กิจกรรม Workshop III Lemonade Stand ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำงานเป็นทีม โดยร่วมกันวางแผนกิจการขายน้ำมะนาว โดยแต่ละรอบจะมีเป้าหมายแตกต่างกัน เพื่อพัฒนาการสื่อสารกันในทีม การแก้ไขความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ และ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างผู้ร่วมกิจกรรมต่างมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดและได้เรียนรู้กระบวนความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย โดยผลงานล้วนมีการพัฒนาดีขึ้นในทุกรอบของการทำงานร่วมกัน- กิจกรรม Workshop IV Success Communication Pattern กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาหมีเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ชององค์กรในมุมมองของทีมที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสื่อสารที่ประยุกต์ทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งผลงานของแต่ละทีมล้วนมีความคิดสร้างสรร มีความหมายที่ลึกซึ้ง และมีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน ก่อนจบกิจกรรมได้รับเกียรติจาก Team Lead กล่าวขอบคุณและยินดีที่กิจกรรมได้ช่วยเชื่อมโยงให้ทีมสื่อสารและเข้าใจกันมากขึ้น พร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

  24 ก.ค. 2566    216

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นภาพรวมบรรยากาศการฝึกอบรมวันนี้เต็มไปด้วยสาระและความรู้ บวกกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะเหมือนเช่นทุกครั้ง เพราะเป็นการเรียนที่เน้นการเรียนแบบปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่ม ผู้เข้าเรียนวันนี้เป็นกลุ่มช่าง ฝ่ายผลิตและธุระการหน่วยงาน ซึ่งกลุ่มช่างและฝ่ายผลิตต้องการนำความรู้ส่วนนี้ไปใช้ในการทำรายงาน สรุปรายงานส่งหัวหน้าและส่งลูกค้า โดยปกติกลุ่มช่างและฝ่ายผลิตจะอาศัยธุระการหน่วยงานเป็นคนทำเอกสารให้มาตลอด หลังจากได้ผ่านการฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านมีความรู้ ความมั่นใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Word Excel และ PowerPoint และสามารถสร้างเอกสารต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดเอกสาร การตั้งค่าหน้ากระดาษ พิมพ์งาน สร้างกราฟใน Excel และนำไปใส่ลงในโปรแกรม PowerPoint ได้

  24 ก.ค. 2566    463

โปรแกรมพัฒนากลุ่มผู้จัดการโครงการแบบบูรณาการ

โปรแกรมพัฒนากลุ่มผู้จัดการแบบบูรณ การที่ได้ Co-design ร่วมกับทางลูกค้าได้เริ่ม implemented ไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโดยเริ่มจากกลุ่มที่อยู่หน้างานได้แก่ PM , Asst.PM , Office Engineer , Design Eng. , QA&QM ,โดยรูปแบบโปรแกรมจะถูกออกแบบการเรียนรู้ด้วย Blended Learning 5 steps Step 1 Self Learning : ปรับพื้นฐานก่อนเริ่มโปรแกรมด้วย VDO Online ใน platform ของสถาบัน Step 2 Classroom Workshop 3 วัน : เรียนรู้ในคลาสด้วยการเน้นลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงการประยุกต์ Step 3 Clinic & Group Coach : นำเสนอ Draft Project Assignment ที่บูรณการเทคนิคต่างๆเพื่อรับ feedback และเรียนรู้เพิ่มเติม Step 4 Project Presentation : นำเสนอโครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโครงการที่รับผิดชอบอยู่กับทางผบห. Step 5 Follow Up & Report : ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการโดยทีมงานสถาบันเพื่อทำสรุปรายงานส่งผู้บริหารเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นช่วงของ Classroom ซึ่งเป็นอีกคลาสที่ได้ใช้คุณค่าของตัวเองทั้งจากหมวกวิศวกรและหมวกโค้ช&ที่ปรึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านการที่เราพูดภาษาเดียวกัน(ภาษาคนก่อสร้าง) + การ Rapport ด้วยศาสตร์ของโค้ชทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปด้วยความไว้วางใจ (Trust) การให้ความร่วมมือทั้งช่วงการทำ Workshop และช่วงการนำเสนอช่วยให้วิทยากร&โค้ชเก็บเบาะแส ( evidence ) ได้มากมายไม่ว่าจะเป็น- คุณค่าและจุดแข็งที่เขาใช้ในการวางแผน แก้ปัญหา ตัดสินใจ- ประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ- Fix & Growth Mindset ที่ทำให้เขามีทั้งความกล้าและความกลัวในสถานการณ์ต่างๆประเด็นเหล่านี้ช่วยให้วิทยากรประเมินเนื้อหาที่เตรียมมาได้ว่าควรเน้นน้ำหนักมากน้อยในจุดไหน เรื่องไหนต้อง Training มากเป็นพิเศษ หรือประเด็นไหนต้องใช้ Coaching เข้าไปช่วยสร้างการตระหนักรู้ จังหวะไหนต้อง Consult ให้เขามองเห็นแนวทางต่อยอดได้ดังนั้นเวลาบรรยายหลักสูตรที่มีพวก Tools หลายๆอย่างผสมผสานในการบริหารงานอย่างเช่น ทักษะการบริหารโครงการ หรือ ทักษะการแก้ปัญหา ผมจะพยายามเก็บจิ๊กซอวที่เขาแชร์มาต่อเป็นภาพใหญ่ (Big Picture) เพื่อทำความเข้าใจกับบริบท (Context) ของเขาก่อนจะค่อยๆปรับแต่งกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับเขาเพื่อให้เขาได้ทั้ง Mindset & Methodology ที่เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุดครับ

  24 ก.ค. 2566    259

การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ

ภาพรวมกิจกรรม จากหัวข้อ การ coach- สอนทฤษฎีเกี่ยวกับการ Coach เบื้องต้น โดยใช้หมวกแต่ละใบในการสื่อ โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะสลับหมวก 1.หัวหน้า 2.พี่เลี้ยง 3. coach 4. คุณครู และทำการคุยกับพนักงานกรณีมาสาย ทำให้ผู้เข้าร่วมเห็นว่าผู้รับสารจากหมวกแต่ละใบ จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันประมาณไหน- ทำการ coach จริง โดยเลือกผู้อบรมขึ้นเวที เพื่อคำเคสตัวอย่าง ก่อนให้ทุกคนสลับกัน เป็น coach และ coachee- คลิปสอนการฟัง เพื่อเป็น coach ที่ดี ฟังด้วยหัวใจทำอย่างไร จะทำให้ผู้เข้าร่วมอินไปกับเนื้อเรื่อง หลายท่านตาแดง น้ำตาซึม และร่วมกันวิเคราะห์ ทดลอง Coach ผ่านการฟังในสิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้พูด ในหัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจ และฟังในสิ่งที่เค้าไม่ได้พูดผ่านวิธีการอ่านภาษากายอื่นๆ- coach ด้วยโค้ชชิ่งการ์ด หัวข้อ กาาพัฒนาตนเองให้มีทักษะการโค้ชที่ดี และ มีประสิทธิภาพ ก่อนจบกิจกรรม

  20 ก.ค. 2566    201

Strategic Planning Management

วันนี้มาอยู่กับกลุ่มผู้จัดการในโปรแกรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (5หลักสูตรกับ 5 วิทยากรของสถาบันเอนเทรนนิ่ง) ซึ่งผมรับหน้าที่ในวันที่สาม หัวข้อในวันนี้คือ " การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)" ซึ่งต่อยอดจากสองหลักสูตรแรกคือ Adaptive leadership กับ Empathic Communication มีหลายประเด็นที่น่าสนใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้และช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ เช่น การคิดกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงแค่การคิดแก้ปัญหา บางคนยังสับสนว่าการที่เขาแก้ปัญหาด้วยการปรับแผนนั่นคือการคิดกลยุทธ์แล้ว เช่น....วางแผนงานไว้แล้วแต่เจอปัญหาเรื่อง "คนไม่พอ" จึงปรับแผนด้วยการหยุดคนจากงานส่วนอื่นที่ไม่ด่วนหรือด่วนน้อยกว่ามาเร่งตรงจุดนี้แทนจนทำให้งานเสร็จได้กรณีนี้จะเรียกว่า "การคิดกลยุทธ์" หรือ "การแก้ปัญหา" กันแน่ ????หากเราให้นิยามการคิดเชิงกลยุทธ์ว่า #การคาดการณ์ความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแล้วหาวิธีรับมือ ก็ต้องกลับมาดูว่าปัญหาเรื่อง "คนไม่พอ" ที่เกิดนั้นเราได้คาดการณ์ไว้อยู่แล้วหรือไม่ หากเราคาดการณ์ไว้แล้วว่าอาจเจออุปสรรคเรื่องขาดคน เราย่อมต้องคิดเตรียมการรับมือเรื่องนี้ไว้แล้วบรรจุลงในแผนเช่น ขยายเวลา , มีทีมสำรอง , เร่งงานตุนไว้ แนวทางเช่นนี้ก็จะช่วยหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบจากการขาดคนได้ และช่วยให้เราไม่ต้องมาปวดหัวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อไปได้ คิดกลยุทธ์ต้องคาดเดาอนาคตอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดและอนาคตอาจเกิดขึ้นได้หลายแบบซึ่งยากที่จะฟันธงได้ว่าจะออกมาแบบไหน แม้จะมีข้อมูลในอดีตที่บ่งชี้ว่าน่าจะเป็นในแนวทางนี้ แต่เพราะความผันผวน ไม่แน่นอน และคลุมเครือ (VUCA) ก็ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจต่างไปจากข้อมูลในอดีตมากการคาดการณ์ด้วย Scenario Thinking โดยมองความเป็นไปได้หลายๆแบบทั้ง Best case , Base case , Worst case จะช่วยลด bias ของตัวเองและไปมองโลกภายนอกมากขึ้น บางเรื่องที่เคยมองข้ามอาจต้องหยิบมาเป็นตัวแปรในการตัดสินใจเพิ่ม หลายคนโลกสวยและคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร เราควบคุมทุกอย่างได้ แต่ผลที่ออกมากลับตรงข้าม สุดท้ายล้มเหลวก็เป็นได้ ความเสี่ยงคืออุปสรรคที่เรามองเห็นได้ก่อนเป้าหมายที่ยากและท้าทายย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรคและคนที่มองเห็นอุปสรรคได้ก่อนมักจะมีแนวทางจัดการจนทำให้เขาบรรลุเป้าหมายได้แต่หลายคนกลับมองไม่เห็นทั้งด้วยขาดความสามารถในการมองและขาดความตั้งใจในการมอง สุดท้ายอุปสรรคนั้นก็ทำให้เกิดผลกระทบกับแผนงานหรือเป้าหมายได้ในที่สุดการวิเคราะห์และประเมินอุปสรรคต่างๆที่อยู่บนเส้นทางสู่เป้าหมายทำให้เราเห็นความเสี่ยงต่างๆ นำไปสู่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง กระจาย - บรรเทา ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเวลาจะบรรยายหลักสูตรนี้ให้กับองค์กรที่ไม่ได้ตรงกับสายงานของตัวเอง มักจะมีหลุมพรางหนึ่งคือ "พยายามช่วยผู้เข้าอบรมคิดกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง" ซึ่งทำให้รู้สึกกังวลก่อนสอนจนลืม #หลักการของโค้ช ไปและทำให้ตัวเองไม่เป็นธรรมชาติแต่จากคลาสวันนี้ทำให้เห็นว่าตัวเอง Breakthrough จุดนั้นมาได้แล้วดังจะเห็นว่า แม้ผู้เรียนจะมีคำถามเชิงขอความเห็นจากวิทยากร แต่การตอบคำถามของเราไม่ได้นำไปสู่การโต้แย้งหรือถกในเชิงลึก แต่กลับจบลงด้วยความเงียบงันที่ผู้เรียนกำลังอยู่กับเรื่องของตัวเองจนทำให้เขาได้คำตอบของเขาเองและการใช้ Story Telling & Coaching ก็ช่วยลดการอธิบายในเชิงลึกของหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ไปได้มาก บางครั้งผู้เรียนก็สามารถ get concept ได้จากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วหรืออาจจะลืมทำ โดยมีคนมาช่วยเขาถอดบทเรียนของพฤติกรรมหรือการตัดสินใจในสถานการณ์นั้นๆของเขาได้ และทำให้เขาเข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ก็ต่อยอดตัวเองจากสิ่งที่เป็นอยู่ได้เป็นอีกคลาสที่อยากขอบคุณบทบาท Coach & Mentor ของตัวเองจริงๆ

  17 ก.ค. 2566    267

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้จัดการโครงการ (Group Coaching)

เมื่อเช้านี้ส่งลูกขึ้นรถไปโรงเรียนกับแม่เสร็จก็มาเตรียมงานเป็น Coach & Mentor ทางออนไลน์วันนี้เป็น session การนำเสนอ Draft Project การปรับปรุงการบริหารโครงการหลังจากจบการอบรมแบบ classroom 3 วันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว35 คน 35 โครงการ ... หากนำไปสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้จริงสัก 50% ย่อมส่งผลต่อองค์กรได้ไม่น้อยแน่นอนครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้ที่จะต้องมีการทำ Project Assignment ของผู้เข้าอบรมเพื่อต่อยอดจากการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงโดยมีวิทยากรทำหน้าที่ Mentor ตลอดช่วงการทำโปรเจคจนถึงวันที่นำเสนอต่อผู้บริหารช่วงเช้าผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง ... บรรยากาศเช้มข้นพอสมควรครับ

  17 ก.ค. 2566    259

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777