หน้าแรก / People Development Partnership / การเรียนการสอนในรูปแบบ Online with Case Study (OwC)